Hồ Tiêu & Sản Phẩm Từ Hạt Tiêu

Hồ Tiêu & Sản Phẩm Từ Hạt Tiêu
Tiêu Chín Loại 1 (Tiêu Chín Lặc) Gói 250gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu Chín Loại 1 (Tiêu Chín Lặc) Gói 250gr

75.000đ

Tiêu chín tươi ngào đường hộp 200gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu chín tươi ngào đường hộp 200gr

25.000đ

Muối tiêu + chanh hộp 120gr

Thêm vào giỏ hàng

Muối tiêu + chanh hộp 120gr

25.000đ

Tiêu sọ (Tiêu Trắng) hộp 100gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu sọ (Tiêu Trắng) hộp 100gr

37.000đ

Tiêu sọ (Tiêu Trắng) gói 250gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu sọ (Tiêu Trắng) gói 250gr

87.500đ

Tiêu hạt chín Phú Quốc (100gr)

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu hạt chín Phú Quốc (100gr)

30.000đ

Tiêu chín ngào đường 400g

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu chín ngào đường 400g

50.000đ

Tiêu chín loại 1 (tiêu chín lặc) gói 500gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu chín loại 1 (tiêu chín lặc) gói 500gr

150.000đ

Muối tiêu + chanh Sáng Lợi hộp 120gr

Thêm vào giỏ hàng

Muối tiêu + chanh Sáng Lợi hộp 120gr

25.000đ

Tiêu chín loại 2 - gói 500gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu chín loại 2 - gói 500gr

135.000đ

Tiêu sọ (Tiêu trắng) gói 500gr

Thêm vào giỏ hàng

Tiêu sọ (Tiêu trắng) gói 500gr

175.000đ

0
Zalo
Hotline